ریچارد بنت: در مورد قتل اعضای دو خانواده در دایکندی تحقیقات مستقل و فوری نیاز است

ریچارد بنت: در مورد قتل اعضای دو خانواده در دایکندی تحقیقات مستقل و فوری نیاز است

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که تحقیقات مستقل و شفاف در مورد قتل اعضای دو خانواده هزاره که توسط نیروی‌های حکومت سرپرست در ولایت دایکندی صورت گرفته است، نیاز فوری می‌باشد.