تجلیل از روز جهانی عصای سفید «نابینایان» در هرات؛ روشن‌دلان: “پروژه‌های حمایتی و آموزشی مان را از دست داده ایم.”

تجلیل از روز جهانی عصای سفید «نابینایان» در هرات؛ روشن‌دلان: “پروژه‌های حمایتی و آموزشی مان را از دست داده ایم.”

    به مناسبت روز جهانی “عصای سفید” نهاد اجتماعی آوای نور، امروز شنبه (۲۳ میزان، ۱۴۰۱) نمایشگاه صنایع دستی را تحت عنوان “همدلی” در دانشکده‌ی تعلیم و تربیه شهر هرات برگزار کرده است. در این نمایشگاه شماری از روشن‌دلان، صنایع دستی شان را که شامل مهره بافی، وسایل چوبی و تزیینی ساخته‌ی دست روشن‌دلان